Атайын чыгарылыш

РЕЙД - тунку авариялар

Атайын чыгарылыш

Кыздарды эрте турмушка беруу - КЫЛМЫШ!

Атайын чыгарылыш

Чек арадагы базардын турмушу

Атайын чыгарылыш

Милициялар тамак да жедирбей кууду

Атайын чыгарылыш

Айлыгы эн коп кызматтар

Атайын чыгарылыш

Бир да ТВ корсотпогон аймак

Атайын чыгарылыш

Соз эркиндигин сактайлы...

Атайын чыгарылыш

Региондордогу жетишкендиктер

Атайын чыгарылыш

https://www.youtube.com/watch?v=0LNP9sQh6-w